Af Simon Degn

1 år siden

Historie billede

Cykelpigen på Nørrebrogade

Rundt om hjørnet, fra min gamle lejlighed, boede denne skønne kvinde. “Cykelpigen” blev hun kaldt og hun har boet der på væggen i godt 25 år efterhånden. Kvinden blev malet på gavlen over Fakta-butikken af den dansk-finsk-romerske maler, Seppo Mattinen. Rigtig mange københavnere er cyklet forbi hende de sidste 25 år, men for nyligt kom det frem, at hun måske ikke har så lang tid tilbage.

Min tidligere andelsboligforening er ejer af bygningen hvorpå Cykelpigen er malet. I forbindelse med et byfornyelsesprojekt skal den gamle bygning moderniseres og bl.a. isoleres og det er blevet bestemt, at der ikke vil være budget til at konservere det slidte og stærkt grafittibemalede gavlmaleri.

Dette har skabt stor debat blandt københavnerne og man arbejder i dag bl.a. på en løsning, hvor gavlmaleriet flytter til en anden mur et sted i byen.

Historie billedeSeppo har siden 1985 boet fast i Rom og modtog i 1991 det livsvarige Statens Kunstfonds Hædersydelse.

I næste afsnit af “Nyt fra min gamle blok”, kan du læse om hvorfor, at der i første omgang opstod en hel gavl på hjørnet af Nørrebrogade og Ravnsborggade. Et “hul” i en ellers tætbebygget blok af etageejendomme.

Flere historier