Af Asaga

1 år siden

Historie billede

Den første computer-bug opdages i 1945

En 'bug' er et amerikansk slangudtryk for en fejl og er især brugt som term inden for computerprogrammering. Ordet betyder insekt på dansk og en bug, som udtryk, bruges om en fejl, der forsager uforudsete resultater eller gør så systemet slet ikke virker. Udtrykket har været brugt i især den amerikanske teknologi-industri siden 1800-tallet, hvor faktiske insekter har været skyld i fejl på millitærvåben og i mekaniske pinball-maskiner, hvor et insekt kunne sidde i vejen for bolden. Termen blev tidligt adopteret som udtryk ved fejl i computerkode og på denne dag i 1947 fik man for alvor brug for udtrykket, da en operatør på den enorme Harvard Mark II-computer opdagede en møl (insekt) der havde sat sig fast inde i computeren. Det lille insekt kortsluttede et kredsløb og forsagede en fejl på computeren. Episoden var den første faktiske bug der blev fundet indenfor computerindustrien. Efterfølgende er ordet blevet en fast del af terminologien indenfor fejl i software-udvikling - dog primært som slang for kodefejl og ikke om rigtige insekter. Bugs (altså kodefejl) i software kan have forskellige konsekvenser. Nogle af de mest katastrofale bugs er set ved nedstyrtning af både fly og rumraketter, hvor en kodefejl altså har haft fatale konsekvenser. En af de mest kendte bugs i softwareprogrammering er The Millenium Bug eller Y2K-problemet, hvor man fra programmeringens spæde start omkring midten af 1900-tallet har brugt 2 cifre til at beskrive et årstal. Således blev 1961 forkortet til 61, 1982 blev til 82 osv. Man fik dog et problem da vi nærmede os årtusindskiftet. Her ville år 2000 blive forkortet 00, hvilket jo var samme forkortelse som år 1900.

Ingen vidste hvor store konsekvenser dette kunne få, da tiden nærmede sig år 2000. Man frygtede et kollaps af den moderne verden og det estimeres at man brugte mere end $300 mia. på at forebygge problemet. Udover nogle kreditkortterminaler, enkelte spilleautomater og et par beredskabsalarmer verden over, var konsekvenserne overskuelige ved The Millenium Bug, den 1. januar 2000.

Flere historier