Af Henrik Krogh

1 år siden

Historie billede

Tange Sø - et naturligt mekka for dyreliv og menneske!

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø. Den ligger ved byen Ans, mellem Århus og Viborg. Søen ejes af Tange Værket. Søen opstod i 1920 da Gudenåen, som nu løber igennem søen, blev opdæmmet. Søen får sit vand fra Gudenåen, Tange Å og Borre Å. Søen har et areal på 5,4 km2 og en længde på ca. 10 km. I søen lever der bl.a. sandart, suder, amerikansk søørred, søhelt, laks, ål, aborre, brasen og gedde. Søen blev opdæmmet da man ønskede at udnytte vandkraften i Gudenåen. Således blev Tange Værket indviet i 1921. Tange Værket laver den dag i dag stadig strøm. Staten undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at tage vandprøver, undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Sørens tilstand er "God økologisk tilstand". Der må sejles på søen året rundt, ligesom der også bades i det klare vand. Byerne Tange og Ans ligger begge ved søen. Ved Ans er det populært for turister, der kommer sejlende i kano, at benytte en shelter plads helt ned til søen. Året rundt er det muligt, at studere mange forskellige arter af fugle, såsom toppet lappedykker, skarv, troldand, svane, fiske hejre, skallesluger, isfugl og fiskeørn. Omkring søen er der ligeledes masser af kronvildt samt Sikahjort. Desuden er odderen begyndt at yngle ved søen. Søen har i gennem flere år været til diskussion, da en lille skare ønsker søen fjernet og dermed få gendannet Gudenåens oprindelige tilstand. Lokalt er det dog stor modstand for at "lukke vandet ud af" Tange Sø, da der i de 100 år søen har været der, er opstået et stort og varierende dyreliv og økosystem. Søen er en natur perle i det midtjyske.

Flere historier