Af Byvandring.nu

11 måneder siden

Historie billede

Thorvaldsens Grav

Bertel Thorvaldsen var hjemvendt til København i 1838 efter et langt arbejdsliv som toneangivende billedhugger i Rom. Han var svækket af alderdom og mente nu under et middagsselskab d. 24. marts 1844 med bl.a. Oehlenschlæger, Ernst Meyer og H.C. Andersen, at han var klar til at dø - graven var færdig.

"Nu kan jeg dø, naar det skal være, for nu har Bindesbøll min Grav færdig"

Det var meningen, at Thorvaldsen skulle begraves i Thorvaldsens Museum. Arkitekt Michael Gottlieb Bindesbøll havde ombygget et kongeligt vognhus til hjemsted for Thorvaldsens samlinger – med Mesterens eget gravsted i gården. Museet blev dog faktisk først færdigt fire år efter Thorvaldsens død.

Efter middagsselskabet, hvor bemærkningen om hans egen død faldt, tog Thorvaldsen i det Kgl. Teater. Han fandt sig til rette, hilste på de andre gæster og lukkede så øjnene og sank sammen. Hurtigt gik det op for de andre teatergæster, at han var død.

Historie billedeTo af gæsterne til Thorvaldsens sidste middag ses på Jørgen Sonnes frise, hvor en detalje viser digternes båd. Det er Oehlenschlæger der vinker med lommetørklædet, mens H.C. Andersen holder om masten og vinker med sin høje hat.

Graven var jo altså ikke helt færdig endnu, og han blev stedt til hvile i Vor Frue Kirke, som han selv havde udsmykket med sine fantastiske skulpturer – Jesus og de tolv apostle. Da museet stod færdigt i 1848 kunne han endelig flyttes til sin planlagte grav midt i museets gård.

Historie billedeMaleren Jørgen Sonne udførte 1846-47 murfrisen på Thorvaldsens Museum, som endeligt blev færdigt der. Her ser man blandt andet Thorvaldsen gå i land og blive modtaget af samtidige kunstnere. Han trykker her billedhuggeren J.C. Freund i hånden.

Thorvaldsen var ikke meget i København gennem sit 73-årige liv. Alligevel opnåede han som den eneste person nogensinde at blive udnævnt til æresborger i København. Udnævnelsen skete i ærbødighed i 1838 i forbindelse med hans hjemkomst til byen. Byen havde savnet sin verdensberømte kunstner, men fik dog med Thorvaldsens Museum en komplet udstilling af alle hans forskellige værker - godt 90 friskulpturer, knap 300 relieffer og mere end 150 portrætbuster.

Flere historier