Af Andreas Heldbo

1 år siden

Historie billede

Ubådsbunkeren Valentin

Denne hæslige konstruktion er et levn fra den anden verdenskrig, som aldrig nåede at tjene sit formål. Byggeriet blev igangsat under krigen af Admiral Karl Dönitz, som et led i planen om at bygget den mægtigste ubådsflåde i verden. Efter planen skulle bunkeren kunne danne produktion for ubåde der kunne sejle direkte ud i floden Weser og derfra ud i Nordsøen. Ved fuld produktion skulle der kunne sejle en ny ubåd ud hver 56. time. Bunkeren der måler over 400 meter i længden og mellem 21 og 27 meter i højden, blev bygget af tvangsarbejdere fra 1943 indtil byggeriet blev stoppet i Marts 1945.

Ikke ligefrem noget at være stolt af..

Efter adskillige besøg lykkes det mig hver gang at blive ligeledes foragtet og imponeret over simpelthen hvor stort et arbejde det er og hvor nytteløst det var. Det faktum at briternes testsprængninger efter krigen kun lykkedes med at lave nogle store huller i loftet bevidner om at de op imod 4 meter tykke vægge (!!!) er ligeledes en byrde for området at bære (da den hæslige konstruktion aldrig går væk), såvel som et ufatteligt stykke arbejde. Museet i bygningen fortæller visuelt og med beskrivende tekster hvordan bunkeren blev til og hvordan dens historie efterfølgende har udviklet sig. På vejen mod bygningen er der ikke skiltet om den overhovedet, og hvis ikke du har adressen skrevet ind i din gps, kan du ligeså godt køre forbi den. Det er tydeligt at et levn som dette for Tyskland også mindes med en form for foragt.

Flere historier